kelbuh

History

Blog
View recent blog entries
Quotes
View recent quotes
Member for
18 weeks 4 gün

Şahsy hatlar

Sahsy maglumatlar

Doly adyňyz
kelbuh
Gyzyklanýan zatlaryňyz

gyzykly zatlar

Habarlaşma ýollary

hat, pocta, telefon, radio, sputnik...

Şu wagt nirede? Näme işleýän?

edyan isim yok

Doglan guniniz
1982-07-24
Jyns'yňyz ?!
Erkek

Telpekler

Telpek sany
4

kelbuh berilen telpekleri gorkez
kelbuh beren telpeklerini gorkez